רישום קבוצה לעונה 2017-18

רישום הקבוצה הינו ע"י ראש הקבוצה בלבד. במידה וראש הקבוצה אינה מזוהה, יש לפנות לצוות הרישום. עם שמירת הטופס תופני לעמוד התשלום. יש לבצע את התשלום במעמד מילוי טופס זה ולא לדחות אותו למועד אחר. הודעה על השלמת רישום הקבוצה תישלח אליך במייל

יש לרשום מס' ת"ז בן 9 ספרות
על שינוי שם הקבוצה יש להודיע במייל
הליגה אינה נכונה? יש להודיע במייל ולא להמשיך ברישום
אם בחרת "כן" - יש לרשום את פרטי הגורם הממן
בחירת "לא" - ביטוח השחקניות יעשה ע"י האיגוד