רישום שחקניות לקבוצות - עונה 2017-18

במידה ואינך מזוהה, יש לפנות לצוות הרישום. עם שמירת הטופס תופני לעמוד התשלום. יש לבצע את התשלום במעמד מילוי טופס זה ולא לדחות אותו למועד אחר. חובה לצרף אישור בדיקה רפואית

יש לרשום מספר ת.ז. בן 9 ספרות
במידה ותאריך הלידה שגוי, יש לשלוח הודעה במייל
בנוסף לשחקנית, סמני את התפקיד הנוסף (במידה וקיים)
במידה ואינך יכולה לצרף אישור בדיקה רפואית, אל תמשיכי ברישום.
יש לצרף אישור סרוק
שחקנית שלא השתתפה בעונה האחרונה - יש לצרף תמונה
במידה והסכומים אינם תואמים, אל תמשיכי ברישום ופני לצוות הרישום
שימי לב למספר התשלומים הרצוי בעמוד התשלומים
במידה ותהי זכאית להחזרים, אנא, רשמי את שם הבנק, שם הסניף, מספר הסניף ומספר החשבון