נערות אילת 2018 - רישום קבוצה

רישום הקבוצה לטורניר נערות אילת 2018 יעשה ע"י מנהל/ת הקבוצה. עם שמירת הטופס תופנו לעמוד התשלום. יש לבצע את התשלום במעמד מילוי טופס זה ולא לדחות למועד אחר. הודעה על השלמת רישום הקבוצה תישלח במייל.

יש לרשום מספר ת"ז בן 9 ספרות