נערות אילת 2018 - רישום שחקניות

רישום השחקניות לטורניר נערות אילת 2018 יעשה רק לאחר קבלת האישור על השלמת רישום הקבוצה. עם שמירת הטופס תופני לעמוד התשלום. יש לבצע את התשלום במעמד מילוי טופס זה ולא לדחות למועד אחר. הרשמה ללא התשלום תבוטל.

יש לרשום מספר ת"ז בן 9 ספרות

שחקנית

מלווה/ מאמן

הצהרת הורה
הנני מאשר/ת השתתפותה של בתי בטורניר הכדורשת באילת כמפורט לעיל