שלום, הרישום לפעילות ("מאסטרס סבב קאהן ") הסתיים או שעוד לא החל