שלום, הרישום לפעילות ("רישום שחקנית - נערות") הסתיים או שעוד לא החל