שלום, הרישום לפעילות ("רישום להתאחדות הטיפוס - סטודנטים וחיילים") הסתיים או שעוד לא החל