שלום, הרישום לפעילות ("קורס שופטות מתחילות וחדשות מכשירים בנות") הסתיים או שעוד לא החל