שלום, הרישום לפעילות ("קורס שופטות מתקדמות ולאומיות מכשירים בנות") הסתיים או שעוד לא החל