שלום, הרישום לפעילות ("רישום שחקן לאיגוד הטניס") הסתיים או שעוד לא החל