שלום, הרישום לפעילות ("יום שטח לנוער") הסתיים או שעוד לא החל