שלום, הרישום לפעילות ("רישום לסבב PERFORMANCE CUP ") הסתיים או שעוד לא החל