שלום, הרישום לפעילות ("ארצית קיץ ע"ש גליקשטיין 2021") הסתיים או שעוד לא החל