שלום, הרישום לפעילות ("תחרות ITF S200 רעננה") הסתיים או שעוד לא החל