ההרשמה לפעילות השתלמות אבל, אובדן וטראומה בעולם הטיפוס נסגרה עקב הגעה למכסת מקסימום הנרשמים