שלום, הרישום לפעילות ("השתלמות אבל, אובדן וטראומה בעולם הטיפוס") הסתיים או שעוד לא החל