שלום, הרישום לפעילות ("אזורית קיץ 2 2021") הסתיים או שעוד לא החל