שלום, הרישום לפעילות ("אזורית קיץ 3 2021") הסתיים או שעוד לא החל