שלום, הרישום לפעילות ("רישום לסטריטבול מודיעין 2021") הסתיים או שעוד לא החל