שלום, הרישום לפעילות ("ארצית חנוכה 2021") הסתיים או שעוד לא החל