שלום, הרישום לפעילות ("אזורית חנוכה 2021") הסתיים או שעוד לא החל