שלום, הרישום לפעילות ("השתלמות שיפוט טרמפולינה- שופטים צעירים+ חדשים 10/12/21+24/12/21") הסתיים או שעוד לא החל