תשלומים כלליים

כאן ניתן להשלים תשלומים שונים

יש לרשום מס' ת"ז בן 9 ספרות