שלום, הרישום לפעילות ("רישום קבוצות לטורניר חנוכה 2017") הסתיים או שעוד לא החל