שלום, הרישום לפעילות ("רישום להשתלמות מאמנים 19.1.2018") הסתיים או שעוד לא החל