שחקניות עתודה

טופס זה משמש לרישום של שחקניות עתודה. עם שליחת הטופס תופני לעמוד התשלום. יש לבצע את התשלום במעמד מילוי טופס זה ולא לדחות אותו למועד אחר. חובה לצרף אישור בדיקה רפואית

יש לרשום מספר ת"ז בן 9 ספרות
חובה לציין ישוב
במידה ואינך יכולה לצרף אישור בדיקה רפואית, אל תמשיכי ברישום.
יש לציין את מקום האימונים