שלום, הרישום לפעילות ("שחקניות עתודה") הסתיים או שעוד לא החל