שלום, הרישום לפעילות ("ביטוח צד ג' למאמנים") הסתיים או שעוד לא החל