שלום, הרישום לפעילות ("רישום נבחרות לאליפות כדורשת PRO") הסתיים או שעוד לא החל