שלום, הרישום לפעילות ("רישום לטורניר אביב במודיעין") הסתיים או שעוד לא החל