שלום, הרישום לפעילות ("מבחני קבלה ") הסתיים או שעוד לא החל