שלום, הרישום לפעילות ("מחנה אימונים יולי ") הסתיים או שעוד לא החל