שלום, הרישום לפעילות ("השתלמות מאמנים") הסתיים או שעוד לא החל