רישום קבוצה

רישום הקבוצה הינו ע"י ראש הקבוצה בלבד. במידה וראש הקבוצה אינה מזוהה, יש לפנות לצוות הרישום. עם שליחת הטופס תופני לעמוד התשלום. אין לדחות את התשלום למועד אחר. הודעה על השלמת רישום הקבוצה תישלח במייל

יש לרשום מס' ת"ז בן 9 ספרות
על שינוי שם הקבוצה יש להודיע במייל
הליגה אינה נכונה? יש להודיע במייל ולא להמשיך ברישום
ליגת נערות (בלבד) - יש לבחור את הקטגוריה
אם בחרת "כן" - יש לרשום את פרטי הגורם המממן