שלום, הרישום לפעילות ("רישום שחקניות") הסתיים או שעוד לא החל