רישום שחקניות

במידה ואינך מזוהה, יש לפנות לצוות הרישום. עם שליחת הטופס תופני לעמוד התשלום. אין לדחות את התשלום למועד אחר. חובה לצרף אישור בדיקה רפואית

יש לרשום מס' ת"ז בן 9 ספרות
אם תאריך הלידה שגוי, יש לרשום את הנכון בשדה "הערות"
אם אינך יכולה לצרף אישור בדיקה רפואית, אל תמשיכי ברישום
יש לצרף אישור סרוק
שחקנית שלא השתתפה בעונה אחרונה - יש לצרף תמונה