רישום שחקנים

רישום שחקנים עונת 2018-2019

לפי החלטת הכנסת ביטוח השחקנים הנו דרך משרד החינוך ומי שלא נמצא במסגרת חינוכית של משרד החינוך צריך לעשות עליו ביטוח נוסף.
שחקן שמבקש לעזוב יודיע במייל youth@maccabihaifafc.com או דרך האפליקציה, שחקן שיעזוב עד תאריך 31.12.2018 יחויב על חודש נוסף. שחקן שיודיע לאחר 01.01.2019 יחויב על חודשיים נוספים. המועד הקובע לחישוב ההחזר הכספי הוא מועד פניית ההורה וההחזר יחשב מסוף אותו חודש.