שלום, הרישום לפעילות ("רישום ליגות מחוז אפק") הסתיים או שעוד לא החל