שלום, הרישום לפעילות ("תשלום עבור חולצות") הסתיים או שעוד לא החל