שלום, הרישום לפעילות ("רישום לאימונים בלבד 2017-18") הסתיים או שעוד לא החל