שלום, הרישום לפעילות ("ליגות מחוז אפק 2017-18") הסתיים או שעוד לא החל