שלום, הרישום לפעילות ("תשלום בגין שינוי מועד/מקום משחק") הסתיים או שעוד לא החל