שלום, הרישום לפעילות ("תשלום בגין שינוי מועד משחק") הסתיים או שעוד לא החל