שלום, הרישום לפעילות ("ליגת רעננט 2017-18") הסתיים או שעוד לא החל