שלום, הרישום לפעילות ("רישום לטורניר מדריד") הסתיים או שעוד לא החל