רישום לאימונים בלבד

טופס זה משמש לרישום של השחקניות לאימונים בלבד. עם שליחת הטופס תופני לעמוד התשלום. אין לדחות את התשלום למועד אחר. חובה לצרף אישור בדיקה רפואית

אם אינך יכולה לצרף אישור בדיקה רפואית, אל תמשיכי ברישום
יש לצרף אישור סרוק