שלום, הרישום לפעילות ("רישום לטורניר") הסתיים או שעוד לא החל