שלום, הרישום לפעילות ("רישום קבוצה לאילת 2019") הסתיים או שעוד לא החל