שלום, הרישום לפעילות ("_רישום שחקניות לאילת 2019") הסתיים או שעוד לא החל