שלום, הרישום לפעילות ("רישום קבוצת נערות לאילת 2019") הסתיים או שעוד לא החל