רישום שחקניות נערות לאילת 2019

יש לרשום מספר ת"ז בן 9 ספרות

שחקנית

מלווה/ מאמן

הצהרת הורה
הנני מאשר/ת השתתפותה של בתי בטורניר הכדורשת באילת כמפורט לעיל