שלום, הרישום לפעילות ("רישום שחקניות נערות לאילת 2019") הסתיים או שעוד לא החל