שלום, הרישום לפעילות ("רישום לשיח מאמנים") הסתיים או שעוד לא החל