רישום להתאחדות הטיפוס בישראל

עונת 2019-2020

של המטפס/ת
עבור כרטיס חבר בינלאומי
עבור כרטיס חבר בינלאומי
עבור כרטיס חבר בינלאומי
שם הרחוב, מס' בית, מס' דירה
מתחת לגיל 18 יש למלא את השדה
מתחת לגיל 18 יש למלא את השדה
מתחת לגיל 18 יש למלא את השדה
מתחת לגיל 18 יש למלא את השדה
מטפסים שאינם ספורטאים בליגה יש לבחור ב"מטפסי טבע"
במידה וישנו גוף חיצוני המממן את דמי הרישום יש לסמן "כן" בשדה הבא: תשלום ע"י גורם מממן (הכוונה לא למשפחה). לדוגמא: אגודה ומרכז תמיכה. יש לפרט את שם הגורם המממן.
חובה למטפסים תחרותיים
חובה למטפסים תחרותיים מעל גיל 18
חובה למטפסים תחרותיים
עבור כרטיס חבר
הנחה עבור דמי רישום של בני משפחה מקרבה ראשונה תתקבל לאחר ביצוע התשלום ובפנייה בכתב לדוא"ל: office@ilca.org.il
עזרו לנו לקדם את ענף הטיפוס בישראל ובחרו את הסכום המתאים לכם
התחייבות הנרשם/ת להתאחדות
אני מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת התאחדות הטיפוס הספורטיבי והאתגרי בישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.
בכל שאלה או תקלה ניתן לפנות למייל: