שלום, הרישום לפעילות ("רישום לקורס מאמנים מתקדם") הסתיים או שעוד לא החל